logo arabski słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Podstawowe wiadomości o języku arabskim

Język Koranu, „Baśni z tysiąca i jednej nocy” czy też język, którym współcześnie porozumiewają się Arabowie, jest ogólnie nazywany językiem arabskim. Ale czym on tak naprawdę jest i jakie są jego cechy szczególne tego języka?

Język arabski należy do rodziny chamito-semickiej, nazywanej również afroazjatycką. Obejmuje ona pięć grup języków m.in. semicką czy libijsko-berberyjską. Wymarłą gałęzią jest grupa egipska, której pozostałością jest język koptyjski, używany po dziś dzień w liturgii koptyjskiej (Egipt). Jednak w mowie częściej używa się języka arabskiego.

Język arabski posiada formę literacką فصحى (fuṣḥà) oraz mówioną, dialektalną, لهجة (lahǧa).
Współczesny język arabski (MSA – Modern Standard Arabic) to język używany głównie w sytuacjach oficjalnych, środkach masowego przekazu oraz jako język pisany, zaczynając od korespondencji prywatnej, wywiadów prasowych, na literaturze pięknej kończąc.

Forma współczesna wywodzi się ze wcześniejszej formy klasycznej, która po dziś dzień zachowała się w przedmuzułmańskiej poezji, Koranie czy Sunnie (zbiór opowieści o czynach Proroka, stanowiących tradycję muzułmańską). Język klasyczny nie różni się bardzo od języka współczesnego. Pewne zmiany widzimy w częstotliwości użycia wyrazów, które dziś byłyby uznane za przestarzałe. Można więc powiedzieć, że współczesny język arabski to dostosowana do naszych czasów wersja języka klasycznego.

Współczesne dialekty języka arabskiego są zwykle językiem rozmowy codziennej i rzadko kiedy są językami pisanymi. Stąd też rozwijają się w dość dowolny sposób, ponieważ nie podlegają praktyczne żadnym regułom gramatycznym. Dialekt to język ulicy, którym na co dzień porozumiewają się Arabowie, bez względu na wykształcenie czy status społeczny. Do tej pory tylko kilka dialektów zostało dobrze opracowanych naukowo, jednak wyłącznie w sposób opisowy. Jednym z ważniejszych dialektów jest dialekt egipski, który obok języka standardowego często służy Arabom z różnych regionów do porozumiewania się między sobą, gdyż wiele odmian dialektalnych jest niezrozumiała nawet dla Arabów. Co ciekawe, coraz częściej mamy do czynienia z literaturą pisaną w dialekcie. Jednak nadal podstawowym językiem pisanym jest język standardowy, nazywany często niezbyt dokładnie literackim językiem arabskim.


Tagi: , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Arabski Kurs podstawowy (Książka + 2 x Audio CD)   Arabski Kurs podstawowy (Książka + 2 x Audio CD)

1500 najważniejszych słów i zwrotów, gramatyka, ćwiczenia, dialogi, zapis alfabetem arabskim i łacińskimdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo